Uprawnienia budowlane to formalne potwierdzenie umiejętności oraz umiejętności zawodowych w aspekcie budownictwa. W Polsce występują trzy stopnie pełnomocnictw budowlanych: budowlanej kategoryzowanej, budowlanej mistrza i budowlanej wykonawcy. Jakikolwiek z nich zezwala na wykonywanie wyznaczonych działań połączonych z biegiem budowlanym. Upoważnienia budowlane kwalifikowanej upoważniają do planowania i kierowania robotami budowlanymi w obrębie budynków jednorodzinnych lub też budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej do 1000 m2 oraz odmiennych budowli niskiego niebezpieczeństwa.

Postać mająca takie prawa może także pełnić funkcję kierownika budowy bądź też inspektora nadzoru inwestorskiego. Pełnomocnictwa budowlane mistrza gwarantują prowadzenie prac budowlanych i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie obiektów mieszkalnych oraz użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2 i innych budowli o pokaźniejszym ryzyku –  uprawnienia budowlane. Osoba mająca takie uprawnienia może sprawować funkcję kierownika budowy czy też inżyniera budowlanego.

Uprawnienia budowlane wykonawcy zezwalają na praktykowanie prac budowlanych w zakresie obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej, a również na innych budowlach, bez ograniczeń co do ich wymiarów i szczebla skomplikowania. Osoba posiadająca takie pełnomocnictwa ma obowiązek pełnić funkcję kierownika budowy lub ewentualnie inżyniera budowlanego. Zdobycie uprawnień budowlanych żąda od osoby zainteresowanej odbycia specjalistycznych szkoleń oraz zdania egzaminów, jakie potwierdzają jej kwalifikacje i zręczności profesjonalne.

+Tekst Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY