Przynosząca dobre rezultaty dezynsekcja realizowana w BIOS bazuje na tym, że usuwane są owady latające oraz biegające. Ich obecność w pomieszczeniach może być związana z ryzykiem rozpowszechniania chorób wśród ludzi oraz zwierząt. Może również zaistnieć ryzyko skażenia żywności. I to dokładnie wówczas dezynsekcja jest wskazana. Na przykład, w branży spożywczej procedura ta jest regulowana przez rozporządzenia Ministra Zdrowia. BIOS stosuje techniki, dostosowując je wprost do konkretnych okoliczności. Techniki mechaniczne to pułapki wyłapujące owady. Techniki fizyczne to ozonowanie i metody z zastosowaniem pary.

Zastosowane są także techniki chemiczne, a więc preparaty likwidujące owady. Metody biologiczne stosowane są do innych owadów, utrudniających życie oraz pracę lub szkodliwych dla stanu zdrowia. Są to: pluskwy, szerszenie, muchy, osy, pchły, karaluchy oraz omacnice. Po wykonanej procedurze zleceniodawca otrzymuje gwarancję, potwierdzoną certyfikatem. Najczęściej wykonywana jest dezynsekcja pluskiew, przy zastosowaniu specjalistycznego osprzętu, co przynosi pewność, że usługa zostanie wykonana wzorcowo.

Na dezynsekcję wykonaną przez firmę BIOS decydują się: zakłady produkcyjne w branży spożywczej, zakłady przemysłowe, zakłady komunalne, spółdzielnie mieszkaniowe, szkoły, przedszkola, placówki oświatowe, zakłady gastronomiczne, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady przetwórstwa rolno – spożywczego, fermy drobiu, młyny, placówki służby zdrowia, sklepy, hurtownie, hotele i pensjonaty, piekarnie i cukiernie oraz obiekty publiczne. Pozostałe udostępnione usługi to odpluskwianie, jakie także realizowane są na bardzo dobrym poziomie. Każda dezynsekcja jest wykonana w zgodzie z zapisami prawa i na bazie wyznaczników, jakie zostają podane zleceniodawcom wcześniej. Zleceniodawcy dokładnie wiedzą, w jakim momencie będą mogli powrócić do domu albo do pracy w biurze i nie obawiają się, że w grafiku cokolwiek ulegnie zmianie.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY