Ekspertyza budowlana to wprawna diagnostyka stanu technicznego budynku, która jest urzeczywistniana przez opiniodawcę z dyscypliny budownictwa. Jest to nader ważne przedsięwzięcie, jakie ma na celu zidentyfikowanie ewentualnych pogrożeń dla budynku i jego internautów oraz objaśnienie potrzebnych przedsięwzięć naprawczych. Ekspertyza budowlana może być przeprowadzona w rozmaitych okolicznościach.

Może to być przegląd budynku przed nabytkiem lub ewentualnie sprzedażą, badanie stanu technicznego po poważnych uszkodzeniach budynku lub w wyniku długoletniego eksploatacji, a również po osiągnięciu zmian w konstrukcji budynku lub jego instalacjach. Przeprowadzenie ekspertyzy budowlanej wymaga wieloletniego doświadczenia oraz godziwego wykształcenia. Fachura musi mieć wiedzę z zakresu budownictwa, inżynierii, architektury oraz norm oraz przepisów traktujących budowlanki. W trakcie przeprowadzania ekspertyzy budowlanej profesjonalista bada wiele detalów budynku, takich jak struktury nośne, fundamenty, ściany, dachy, stropy, instalacje wewnętrzne, elewacje oraz wiele innych.

Wynikiem ekspertyzy budowlanej jest szczegółowy raport, jaki zawiera opis stanu technicznego budynku, wskazanie usterek oraz ich przyczyn i propozycje działań naprawczych. Raport ten stanowi nadzwyczaj cenną informację dla właściciela obiektu, ponieważ umożliwia mu przyjęcie godziwych działań w celu zachowania czy też poprawy stanu technicznego budynku oraz zapobiegania istotnym awariom oraz pogrożeniom dla jego użytkowników.

+Artykuł Sponsorowany+

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY