Elektrotechnik to zawód wykwalifikowany, który żąda specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. W związku z tym dostanie niezbędnych doświadczenia energetycznych jest niebezużyteczne dla każdego, kto chce praktykować w tej dyscyplinie. Aby zostać elektrykiem zajmującym się energią, należy najpierw uzyskać generalne uprawnienia energetyczne. Dyplom czy też równoważne kwalifikacje w zakresie instalacji elektrycznych i konserwacji będą zwykle wymagane przez większa część pracodawców.

Po przeprowadzeniu takiego szkolenia wolno przejść do z większym natężeniem zaawansowanych kwalifikacji związanych z energią. Jeśli chodzi konkretnie o pracę ze źródłami energii, dana osoba może wymagać ukończenia dodatkowej kwalifikacji znanej jako City & Guilds 2365 (wcześniej NVQ3). Kwalifikacja ta obejmuje zapoznanie się z techniką instalacji elektrycznych, układami i bezpieczeństwem instalacji.

Mieści również interpretacja procesów przemysłowych i aplikacja standardów przy przestrzeganiu wskazanych zadań. W wypadku projektów czy też układów dużego napięcia zwykle niezbędne są dwie dodatkowe umiejętności; Advanced Craft Certificate in Electrical Installation bądź City & Guilds 6189 (wraz z powiązanymi jednostkami). Obejmują one, jak różne komponenty powinny być okablowane oraz montowane w środowisku budowlanym.

Wreszcie, dla tych, jacy chcą pracować przy systemach paneli słonecznych, kurs projektowania i instalacji PV zapewni wszelkie wymagane zręczności do bezpiecznego komponowania tego rodzaju struktur elektrycznych w środowisku domowym. Szkolenie może zapewnić uczestnikom poprawne uchwycenie wymiarowania systemów fotowoltaicznych i perfekcyjnych praktyk w obrębie pobudzania ich po zamontowaniu.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY