Kartografia oraz geodezja są bardzo ze sobą połączone, wraz stanowią część istotnej nauki o ziemi, którą jest geografia. Kartografa jest nauką, dzięki której mogą być konstruowane różnorodnego typu mapy, atlasy, globusy, jednakże nie mogłyby one powstać, jeśliby nie geodezja. Nauka ta zezwala bowiem na wykonywanie dokładnych pomiarów, zarówno na małych, jak oraz na trochę pokaźniejszych przestrzeniach terenu. Co znacznie więcej, nauka ta jest również nierozerwalną częścią wielu innych dziedzin, albowiem wykorzystywana jest pomiędzy innymi w budownictwie lub a w architekturze.

Architekci na przykład tworzą swoje projekty na wyjątkowych mapach sytuacyjno – wysokościowych, a później taki projekt jest egzekwowany przez geodetę w terenie. Nauka ta niemniej jednak nie tylko wiąże się z dwoma wyżej wymienionymi dziedzinami, bo dzięki niej możliwe stało się również badanie odkształceń budowli czy tworzenie przepisów prawnych nieruchomości. W ramach tej nauki jesteśmy w stanie wyróżnić także poszczególne działy, do których należy zakwalifikować choćby fotogrametrię czy topografię. Nauka o kształcie, wymiarów ziemi i o wykonywaniu pomiarów nie należy do najbardziej rozpowszechnionych, ale mimo to, o geodezji słyszał pewnie każdy z nas.

Geodezja jest aktualnie nauką bardzo pomocną, bo dzięki niej wolno w głównej mierze tworzyć mapy, atlasy, mierzyć większe i mniejsze powierzchnie czy tworzyć zaświadczenia o zakresie prawnym, które są nam potrzebne chociażby w trakcie rozgraniczania nieruchomości – potwierdza to geodeta lubawa. Wówczas nie obejdzie się bez pomocy geodety. Istotą geodezji są wobec tego prace związane w głównej mierze z różnorodnego rodzaju pomiarami, a najbardziej kultowe są pomiary szczegółowe sytuacyjne oraz wysokościowe, pomiary realizacyjne czy te powiązane z ewidencją gruntów.

Oprócz tego istotą tej nauki są także całkowite obliczenia geodezyjne, przygotowywanie specjalistycznej dokumentacji (również o charakterze prawnym) oraz sporządzanie fotografii, które mają być korzystne przy tworzeniu map oraz innych graficznych opracowań. Geodezja towarzyszy również innym dziedzinom, korzystają bo z niej także budowlańcy i architekci.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY